Apie programą

1. NANO
2. NANO+
3. NANO Ūkininkams
4. NANO+ Ūkininkams
5. Kompiuterio reikalavimai

1. NANO

NANO - nesudėtinga, greitai įsisavinama buhalterinės apskaitos programa, su kuria Jūs galite:

 • pajamuoti prekes į sandėlį;
 • prekes išlaiduoti, nurašyti, grąžinti, išrašyti sąskaitas faktūras;
 • nurašant žaliavas rankiniu būdu automatiškai pajamuoti pagamintą produkciją (komplektavimas) tam nenaudojant technologinių kortelių;
 • matyti prekių likučius, atlikti jų inventorizaciją;
 • vesti tiekėjų ir pirkėjų skolų apskaitą;
 • vesti ilgalaikio turto apskaitą;
 • automatiškai suformuoti pirminių dokumentų buhalterinius įrašus į bendrąjį žurnalą, pagal standartinį arba Jūsų pasirinktą sąskaitų planą;
 • gauti buhalterinius apyvartos ir analitinius žiniaraščius;
 • vesti kasą ir bankus;
 • vesti atskaitingų asmenų apskaitą;
 • suformuoti didžiąją knygą;
 • gauti įmonės balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą, PVM deklaraciją, gaunamų ir išrašomų sąskaitų registrus bei teikti juos elektroniniu būdu.

Programoje galite vesti net šimto įmonių apskaitą. Taip pat turėsite integruotą vartotojo vadovą, kuris padedės savarankiškai išmokti dirbti su programa.

Išbandykite NANO

Į pradžią

2. NANO+

NANO+ - nesudėtinga, greitai įsisavinama buhalterinės apskaitos programa, su kuria Jūs galite:

 • pajamuoti prekes į sandėlį;
 • prekes išlaiduoti, nurašyti, grąžinti, išrašyti sąskaitas faktūras;
 • nurašant žaliavas rankiniu būdu automatiškai pajamuoti pagamintą produkciją (komplektavimas) tam nenaudojant technologinių kortelių;
 • matyti prekių likučius, atlikti jų inventorizaciją;
 • vesti tiekėjų ir pirkėjų skolų apskaitą;
 • vesti ilgalaikio turto apskaitą;
 • automatiškai suformuoti pirminių dokumentų buhalterinius įrašus į bendrąjį žurnalą, pagal standartinį arba Jūsų pasirinktą sąskaitų planą;
 • gauti buhalterinius apyvartos ir analitinius žiniaraščius;
 • vesti kasą ir bankus;
 • vesti atskaitingų asmenų apskaitą;
 • suformuoti didžiąją knygą;
 • gauti įmonės balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą, PVM deklaraciją, gaunamų ir išrašomų sąskaitų registrus bei teikti juos elektroniniu būdu;
 • skaičiuoti darbo užmokestį iki 15 darbuotojų, ligos pašalpas ir atostogų atlyginimus; formuoti ir spausdinti mokėjimo žiniaraščius, atlyginimo lapelius, priskaitymų – išskaitymų suvestines ir kt. darbines ataskaitas, formuoti finansines operacijas į bendrąjį žurnalą; formuoti ataskaitas, susijusias su darbuotojų metinių ar mėnesinių pajamų deklaravimu.

Didžiausias programos privalumas – integruota darbo užmokesčio apskaitos funkcija. Nano programoje galite vesti net šimto įmonių apskaitą. Taip pat turėsite integruotą vartotojo vadovą, kuris padedės savarankiškai išmokti dirbti su programa.

Išbandykite NANO+

Į pradžią

3. NANO Ūkininkams

NANO Ūkininkams – tai buhalterinės apskaitos programa, skirta žemės ūkio veikla užsiimančių įmonių ir privačių ūkių buhalterinei apskaitai tvarkyti.

Su NANO Ūkininkams Jūs galite:

 • pajamuoti atsargas į sandėlį;
 • atsargas išlaiduoti, nurašyti, grąžinti, išrašyti sąskaitas faktūras;
 • nurašant žaliavas rankiniu būdu automatiškai pajamuoti pagamintą produkciją (komplektavimas) tam nenaudojant technologinių kortelių;
 • matyti atsargų likučius, atlikti jų inventorizaciją;
 • vesti tiekėjų ir pirkėjų skolų apskaitą;
 • vesti ilgalaikio turto apskaitą;
 • automatiškai suformuoti pirminių dokumentų buhalterinius įrašus į bendrąjį žurnalą pagal žemės ūkio veiklai pritaikytą sąskaitų planą;
 • gauti buhalterinius apyvartos ir analitinius žiniaraščius;
 • vesti kasą ir bankus;
 • vesti atskaitingų asmenų apskaitą;
 • suformuoti didžiąją knygą;
 • gauti žemės ūkio įmonės balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą, PVM deklaraciją, gaunamų ir išrašomų sąskaitų registrus bei teikti juos elektroniniu būdu.

NANO Ūkininkams programoje, kaip ir standartinėje buhalterinės apskaitos programoje NANO ar NANO+, galite vesti net šimto įmonių apskaitą. Taip pat turėsite integruotą vartotojo vadovą, kuris padedės savarankiškai išmokti dirbti su programa.

Išbandykite NANO Ūkininkams

Į pradžią

4. NANO+ Ūkininkams

NANO+ Ūkininkams – tai buhalterinės apskaitos programa, skirta žemės ūkio veikla užsiimančių įmonių ir privačių ūkių buhalterinei apskaitai tvarkyti.

Su NANO+ Ūkininkams Jūs galite:

 • pajamuoti atsargas į sandėlį;
 • atsargas išlaiduoti, nurašyti, grąžinti, išrašyti sąskaitas faktūras;
 • nurašant žaliavas rankiniu būdu automatiškai pajamuoti pagamintą produkciją (komplektavimas) tam nenaudojant technologinių kortelių;
 • matyti atsargų likučius, atlikti jų inventorizaciją;
 • vesti tiekėjų ir pirkėjų skolų apskaitą;
 • vesti ilgalaikio turto apskaitą;
 • automatiškai suformuoti pirminių dokumentų buhalterinius įrašus į bendrąjį žurnalą pagal žemės ūkio veiklai pritaikytą sąskaitų planą;
 • gauti buhalterinius apyvartos ir analitinius žiniaraščius;
 • vesti kasą ir bankus;
 • vesti atskaitingų asmenų apskaitą;
 • suformuoti didžiąją knygą;
 • gauti žemės ūkio įmonės balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą, PVM deklaraciją, gaunamų ir išrašomų sąskaitų registrus bei teikti juos elektroniniu būdu;
 • skaičiuoti darbo užmokestį iki 15 darbuotojų, ligos pašalpas ir atostogų atlyginimus; formuoti ir spausdinti mokėjimo žiniaraščius, atlyginimo lapelius, priskaitymų – išskaitymų suvestines ir kt. darbines ataskaitas, formuoti finansines operacijas į bendrąjį žurnalą; formuoti ataskaitas, susijusias su darbuotojų metinių ar mėnesinių pajamų deklaravimu.

Šioje programoje programoje, kaip ir standartinėje buhalterinės apskaitos programoje, NANO+ yra integruota darbo užmokesčio apskaitos funkcija. Nano programoje galite vesti net šimto įmonių apskaitą. Taip pat turėsite integruotą vartotojo vadovą, kuris padedės savarankiškai išmokti dirbti su programa.

Išbandykite NANO+ Ūkininkams

Į pradžią

5. Kompiuterio reikalavimai

NANO programai įsidiegti rekomenduojami tokie minimalūs kompiuterio techninės ir programinės įrangos reikalavimai:

- Procesorius – 1000 MHz galingumo,
- Operatyvioji atmintis – 1GB,
- 1 GB laisvos vietos kietajame diske,
- Monitorius - 1024x768 skiriamosios gebos,
- „Microsoft Windows XP“ operacinė sistema su Service Pack 2 paketu,
- Nepertraukiamos srovės šaltinis (UPS),
- Statinis išorinis IP adresas,
- Interneto ryšys, ne mažiau kaip 10 Mbps.
- Spausdintuvas (su MINOLTA spausdintuvais Programa (-os) nesuderinama (-os))
- Programos paleidimo failas (*.exe) turi būti įtrauktas į Užsakovo techninėse priemonėse esančios antivirusinės, ugniasienės programinės įrangos blokavimo išimčių sąrašą.
- UŽSAKOVAS savo jėgomis turi pasirūpinti, kad atsarginė PROGRAMOS kopija būtų daroma ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per savaitę ir PROGRAMOS duomenų bazės (-ių) kopija (-os) (archyvas (-ai)) būtų daroma (-os) ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per dieną.
- Priklausomai nuo UAB "Būtenta" pateiktos programinės įrangos funkcijų papildymo-išplėtimo, duomenų bazių skaičiaus ir jų dydžio kitimo, techniniai ir sisteminės programinės įrangos reikalavimai UAB "Būtenta" pateiktai programinei įrangai turi būti periodiškai peržiūrimi techninės įrangos ir programinės įrangos papildymui ir/ar atnaujinimui.

Pastaba. Jeigu norima tame pačiame kompiuteryje įdiegti kelias NANO programas, pirmiausiai atlikite turimos nano programos duomenų kopijas (Servisas-> Kopijuoti). Būtina prieš diegiant kitą NANO programą pervadinti NANO programos pagrindinį katalogą. Pervadinant pagrindinį katalogą pavadinime neturi būti „tarpų“. Standartiškai programa įdiegiama C diske pavadinimu NANO93. Nepervadinus programos pagrindinio katalogo ir nepakeitus naujos NANO programos įdiegimo katalogo – tuomet programa „užsikels ant viršaus“ ir Jūsų turėti duomenys išsitrins. Todėl svarbu prieš diegiant kitą nano programą arba pervadinti nano programos pagrindinį katalogą, arba diegiant antrą NANO programą diegimo metu pasirinkti kitą direktoriją.

Į pradžią